تکنولوژی Inbody – InBody
تلفن:30-02188665828

تکنولوژی :

کمپانی InBody با تکیه بر تکنولوژی های برجسته و انحصاری خود توانسته است بر محدودیت های فنی روش های قدیمی آنالیز امپدانس بیوالکتریکی (BIA) چیره گردد.

تکنولوژی های انحصاری کمپانی InBody
کمپانی InBody مففتخر است که تکنولوژی های انحصاری اصلی خود را برای غلبه بر مشکلاتی که تکنولوژی BIA را از ارائه نتایج دقیق در ترکیب سنجی بدن انسان باز داشته است معرفی نماید.
همچنین دستگاه های کمپانی InBody با بکارگیری روش اندازه گیری مستقیم و بخش بخش اندام های بدن،قادرند تا مقدار امپدانس الکتریکی را برای ناحیه بالا تنه (Trunk) که بزرگترین بخش بدن می باشد اندازه گیری کنند.
با استفاده از اندازه گیری مستقیم بخش بخش اندام ها و به کار بردن چند فرکانس مختلف، دستگاه های InBody قادر به ارائه نتایج فوق العاده دقیق بدون تکیه بر اطلاعات و تخمین های تجربی می باشند.
استفاده از تکنولوژی انحصاری الکترود شست (Thumb Electrode) در سیستم الکترود تماسی هشت نقطه ای، دقت بالا به همراه تکرارپذیری بالای نتایج را تضمین می کند.

error: Content is protected !!