مقایسه انواع مدل بادی انالایز های اینبادی

این مقاله مقایسه انواع بادی انالایز های اینبادی است 
برای اینکه بتوانید مناسب ترین  مدل دستگاه بادی انالایزر را برای خود داشته باشید

مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر اینبادی 270
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر 570اینبادی 
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر 770اینبادی 
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر اینبادی s10 

خروجی های پایه

وزن

270

570

770

S10

توده خشک بدن چربی

270

570

770

S10

توده عضلات اسکلتی

270

570

770

S10

شاخص عضلات اسکلتی

270

570

770

S10

توده بدون چربی بدن

270

570

770

S10

BMI (شاخص توده بدن)

 

270

570

770

S10

PBF (درصد چربی بدن)

 

270

570

770

S10

BMR (نرخ متابولیک پایه)

270

570

770

S10

کنترل چربی- عضلانی بدن

270

570

770

S10

آب درون سلولی

270

570

770

S10

آب خارج سلولی

 

270

570

770

S10

نسبت اب خارج سلولی به کل اب بدن

270

570

770

S10

سطح چربی احشایی

 

270

570

770

S10

سطح چربی احشایی
نقطه به نقطه بدن

270

570

770

S10

امتیاز InBody

270

570

770

S10

نرم افزار اینبادی لوک inbody look

مقایسه انواع بادی انالایز های اینبادی

خروجی های بخش به بخش بدن

تجزیه و تحلیل منحصر به فرد بخش به بخش

270

570

770

S10

امپدانس سگمنتال
در هر فرکانس

 

270

570

770

S10

تجزیه و تحلیل
چربی سگمنتال

 

270

570

770

S10

انالیز اب خارج سلولی به اب کل بدن بخش به بخش

270

570

770

S10

انالیز آب
بخش به بخش بدن

270

570

770

S10

تجزیه و تحلیل  ICW
بخش به بخش بدن

 

270

570

770

S10

تجزیه و تحلیل  ECW
بخش به بخش بدن

270

570

770

S10

تاریخچه خروجی ها

تاریخچه وزن

270

570

770

S10

تاریخچه توده
عضلانی اسکلتی

 

270

570

770

S10

تاریخچه درصد
چربی بدن

 

270

570

770

S10

تاریخچه ECW / TBW

270

570

770

S10

تاریخچه کل آب بدن

270

570

770

S10

تاریخچه آب درون سلولی

 

270

570

770

S10

تاریخچه آب خارج سلولی

270

570

770

S10

خروجی های تحقیقاتی

 

توده بدون چربی پا

 

270

570

770

S10

TBW/LBM

270

570

770

S10

Phase Angle کل بدن

270

570

770

S10

Reactance

270

570

770

S10

دور بازو

270

570

770

S10

درصد ICW/LBM

270

570

770

S10

مشخصات محصولات

 

فرکانس ها

270

20, 100 kHz

570

5, 50, 500 kHz

770

1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz

S10

1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz

زمان تست گیری

270

15 seconds

570

45 seconds

770

60 seconds

S10

90 seconds

محدود وزن مراجع

270

22–551 lbs

570

22–551 lbs

770

22–595 lbs

S10

22–551 lbs

گارانتی

1 سال گارانتی شرکتی

1 سال گارانتی شرکتی

1 سال گارانتی شرکتی

1 سال گارانتی شرکتی

قابل حمل

InBody 270

دستگاه بادی انالایزر قابل حملی که تجزیه و تحلیل اولیه ترکیب بدن را ارائه می دهد و در یک کیف حمل برای متخصصینی که نیاز به یک بادی انالایزر قابل حمل دارند
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر اینبادی 270

پیشرفته

InBody 570

 برنده جایزه بهترین طراحی که تجزیه و تحلیل چربی و عضله هر بخش از بدن را ارائه می دهد
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر 570اینبادی 

گرید پزشکی

InBody 770

 بادی آنالایزر گرید پزشکی با آنالیز کامل اب هر بخش از بدن به تفکیک خارج سلولی و داخل سلولی
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر 770اینبادی 

مدیریت بیماران بستری

InBody S10

مدل قابل حمل با کاربرد پزشکی که تجزیه و تحلیل کامل آب بدن را انجام می دهد و از الکترودهای قابل اتصال برای بیماران بی حرکت یا قطع عضو استفاده می کند.
مقایسه انواع مدل های بادی انالایزر اینبادی s10 
خانه محصولاتبرگه نتایجمقایسه سریع