قیمت دستگاه بادی انالایزر اینبادی

قیمت محصولات بسته به فعالیت هر دستگاه متفاوت است
بادی انالایزر اینبادی توســـط فنـــاوری های منحصر بـــه فرد خود بر محدودیت روش BIA معمولی غلبه کرده اند.
با پیشـــرفت فناوری، InBody خود را به عنوان دقیق ترین دستگاه BIA برای اندازه گیری ترکیبات بدن به اثبات رسانده است. مطالعات نشان می دهد که توده بدون چربی (FFM) اندازه گیری شده توسط InBody دارای 98 درصد انطباق با FFM اندازه گیری شـــده توسط دستگاه DEXA می باشد. همچنین، InBody  دارای دقت بالا نه تنها برای یک جامعـــه نرمال، بلکه برای گروه های دیگر از جمعیت مانند چاق مفرط، نژادهای مختلف، و انواع مختلف از بیماران می باشد.قیمت دستگاه اینبادی متفاوت از تکنولوژی به کار رفته در انواع دستگاههای ان است.
کمپانی InBody با تکیه بر تکنولوژی های برجسته و انحصاری خود توانســـته اســـت بر محدودیت های فنی روش های قدیمی آنالیز امپدانس بیوالکتریکی (BIA) چیره گردد.

جهت بررسی و مقایسه انواع بادی انالایزر ها روی لینک زیر کلیک کنید

_

مراکز نصب شده و همکاران

مراکزی که از تکنولوژی آنالایزر بدن اینبادی استفاده میکنند برترین ها هستند